Samenopkamp isWeekendkamp!Zomerkamp!Huttendorp!Dagactiviteiten!Speelweken!Vakantiekamp!

 

AVONDLOCKDOWN VANAF 28 NOVEMBER 2021

Vanaf 28 november geldt dat locaties vanaf 17.00 uur gesloten zijn. Voor kampen / kamporganisatoren en -locaties geldt hierop geen uitzondering. Door de avondlockdown zijn kampen voorlopig niet mogelijk.

WELKOM OP DE OFFICIËLE WEBSITE VAN DE GEZAMENLIJKE AANBIEDERS VAN KAMPEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN EN VAKANTIEDAGACTIVITEITEN.

Het coronavirus zorgt ervoor dat de (vakantie)kampen en vakantiedagactiviteiten voor kinderen en jongeren er ook dit jaar anders uit zien. We hebben nog steeds te maken met maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom hebben de samenwerkende aanbieders van kampen voor kinderen en jongeren een update van het kampprotocol gepubliceerd. 

Met behulp van het protocol is het voor organisatoren mogelijk om een veilig kamp te organiseren. Het protocol geldt niet alleen voor zomerkampen, maar voor alle (kindervakantie)kampen die plaats vinden in 2021. Versoepelingen of verzwaringen van de Nederlandse coronamaatregelen kunnen namelijk leiden tot een aanpassing van dit protocol.

Dit protocol is samengesteld door organisaties aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.
Image

Protocol Samen op kamp in 2021

Hoewel het vaccineren is gestart en er volop wordt getest, hebben we in 2021 nog steeds te maken met maatregelen van de overheid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In het Protocol Samen op kamp in 2021 zijn de overheidsmatregelen toegespitst op het verantwoord en veilig kunnen organiseren van kampen. Het protocol bevat een aantal praktische hulpmiddelen als bijlage. Versoepelingen of verzwaringen van de Nederlandse coronamaatregelen kunnen leiden tot een aanpassing van dit protocol.

Vanaf 25 september 2021 is het protocol niet meer van toepassing en kunnen kampen georganiseerd worden zonder aanvullende maatregelen. Houd je wel aan de basismaatregelen die gelden in Nederland.

Over het tot stand komen van dit protocol

De coronapandemie is voor elk kind intens. Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat samen spelen met vriendjes en vriendinnetjes en avonturen beleven – los van het gezin - belangrijker en waardevoller is dan ooit. Op kamp gaan met leeftijdsgenoten draait daarbij om het uitgedaagd worden grenzen te verleggen en talenten te ontdekken. Tijdens kampen zijn kinderen niet alleen fysiek bezig, maar ontwikkelen ze ook vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen, uitdagingen aangaan en samenwerken met kinderen van verschillende achtergronden. Samenleven tijdens een kamp is van belang voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren en draagt bij aan de positieve gezondheid. 

Hoewel het vaccineren is gestart en er volop wordt getest, hebben we in 2021 nog steeds te maken met maatregelen van de overheid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Deze maatregelen zijn in dit protocol toegespitst op het organiseren van kampen. Hierbij is goed gekeken naar de feedback vanuit de organisatoren, begeleiders en kinderen die op kamp zijn geweest in 2020. Waar mogelijk zijn afspraken vereenvoudigd of verduidelijkt. Het protocol heeft als vertrekpunt het belang van kinderen en jongeren enerzijds en de veiligheid in het voorkomen van besmettingen anderzijds. 

Dit protocol is samengesteld door organisaties aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Evaluatie kampprotocol 2020

In het najaar van 2020 is het gebruik van het protocol geëvalueerd. Hoe verliep de communicatie vooraf? Was alles duidelijk en was het protocol werkbaar? Dit alles met als doel toe te kunnen werken naar de inmiddels gepubliceerde update van het protocol in 2021.

Onderzoek op kamp in Coronatijd

In 2020 konden de helft van de zomerkampen in Nederland dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers doorgaan. Dat is het resultaat van het onderzoek dat de samenwerkende organisatoren onder de aangesloten groepen en achterban uitvoerden. 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Samenopkamp.nl is de officiële website van de gezamenlijke aanbieders van zomer- en vakantiekampen in Nederland. © 2021